ihoahoc.com là một trang web miễn phí, được xây dựng để giúp sinh viên học môn Hoá Hữu Cơ theo phương pháp học tập chủ động (active learning).

Nó giúp chúng ta có thể học ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, học tập với tốc độ và thời gian phù hợp với mỗi sinh viên, chỉ cần có máy tính kết nối internet và một quyết tâm học.

Mục tiêu mà chúng tôi hướng đến là xây dựng một chương trình học có sự tương tác tốt nhất giữa người học và máy tính.

Để có được sự tương tác giữa người học và máy tính, chúng tôi có tích hợp một số phần mềm miễn phí như "JSME Molecular Editor", và "Chemdoodle Web Component", giúp sinh viên có thể vẽ trực tiếp trên trang web cấu tạo hoá học của một hợp chất hữu cơ, hay vẽ mũi tên di chuyển electron để mô tả cơ chế phản ứng.

Trang web này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, và sẽ được cải tiến về nội dung một cách thường xuyên. Rất mong nhận được nhiều góp ý từ các bạn sinh viên, đồng nghiệp để trang web ngày càng hữu ích hơn.